Forskning og utviklingsarbeid i Nasjonalmuseet utføres i hovedsak i forbindelse med egne utstillinger og eget samlingsarbeid, men det gjøres også forskning på egen praksis og på publikums opplevelser.

Museets ansatte har mangfoldig kompetanse innen kunsthistorie,
konservering, kuratering og praksisdrevet forskning, og bidrar som
redaktører, forfattere og sakkyndige til museets egne publikasjoner og til
publikasjoner utgitt ved andre museer og institusjoner. I tillegg er flere
ansatte representert i faglige komiteer, redaksjonsråd, utvalg og
organisasjoner i inn- og utland og mange holder også jevnlig foredrag
og/eller deltar med innlegg på konferanser.

Publisert forsknings- og dokumentert utviklingsarbeid utført av Nasjonalmuseets ansatte, er dokumentert i den vitenskapelige databasen CRISTIN. Dette inkluderer blant annet  faglige og vitenskapelige publikasjoner – kataloger, bokutgivelser og andre fagrelaterte artikler – samt vitenskapelige og populærvitenskapelige foredrag, mediebidrag og museale presentasjoner.

Les Nasjonalmuseets FoU-strategi for 2021–2025 her