Forskning og utviklingsarbeid i Nasjonalmuseet utføres i hovedsak i forbindelse med egne utstillinger, samlingsarbeid, publisering og konferanser.

Museets ansatte samarbeider med andre museer gjennom å bidra med sin faglige kompetanse i publikasjoner som redaktører, tekstforfattere og sakkyndige innen sine fagfelt. I tillegg er flere ansatte representert i faglige komiteer, utvalg og organisasjoner i inn- og utland.

Publisert forsknings- og utviklingsarbeid utført av Nasjonalmuseets ansatte, er dokumentert i den vitenskapelige databasen CRISTIN. Dette inkluderer faglige og vitenskapelige publikasjoner – kataloger, bokutgivelser og andre fagrelaterte artikler.