Samle sammen. Innkjøp og gaver 2003-2006

  • Exhibition
  • Creation date: 2 September 2006–31 December 2007

Participants:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design (Exhibitor)
Location:
Nasjonalmuseet - Kunstindustrimuseet, 9/2/2006 - 12/31/2007
  • A

    Oslo