Eldre utenlandsk kunst før 1915 fra Nasjonalgalleriets samling

  • Exhibition
  • Creation date: 27 October 2007–6 January 2008

Participants:
Haverkamp, Frode (Curator)
Location:
Nasjonalgalleriet, 10/27/2007 - 1/6/2008
  • A

    Oslo