Grønt vegmerke

  • Artist: Kjell Pahr-Iversen
  • Creation date: Før 1973
  • Object type: Painting

Not on display

Artist/producer

Kjell Pahr-Iversen

Visual artist

Born 22.12.1937 in Stavanger

Work info

Creation date:
Før 1973
Other titles:
Grønt vegmerke (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Olje på plate
Material:
Dimensions:
  • Width: 118.5 cm
  • Height: 119 cm
Keywords:
Classification:
Acquisition:
Overført fra Riksgalleriet 1988
Inventory no.:
MS-00120-1988
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Photo:
Dag Andre Ivarsøy
Copyright:
© Pahr-Iversen, Kjell/BONO