Ikon X

  • Artist: Kjell Pahr-Iversen
  • Creation date: (1977)
  • Object type: Painting

Artist/producer

Kjell Pahr-Iversen

Billedkunstner

Born 22.12.1937 in Stavanger

Work info

Creation date:
(1977)
Other titles:
Ikon X (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
olje og tempera på papir
Technique:
Material:
Dimensions:
  • Height: 86 cm
  • Width: 67.5 cm
Keywords:
Classification:
Acquisition:
Overført fra Riksgalleriet 1988
Inventory no.:
MS-00836-1988
Cataloguing level:
Single artwork
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Copyright:
© Pahr-Iversen, Kjell/BONO