Olavs menn gikk seks rasters veg om natta

  • Artist: Wilhelm Wetlesen
  • Creation date: (1899)
  • Object type: Illustration

Artist/producer

Wilhelm Wetlesen

Billedkunstner

Born 25.11.1871, death 15.06.1925

Work info

Creation date:
(1899)
Other titles:
Olavs menn gikk seks rasters veg om natta (NOR)
Illustrasjon til "Magnus Erlingssons Saga" i Snorre Sturlason, Kongesagaer, Kristiania 1899 (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Penn på papir
Technique:
Material:
Dimensions:
  • Width: 247 mm
  • Height: 161 mm
Keywords:
Classification:
Acquisition:
Kjøpt 1987
Inventory no.:
NG.K&H.1987.0078
Cataloguing level:
Single artwork
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Photo:
Jarre, Anne Hansteen