Vignett med munk

  • Artist: Uidentifisert kunstner, tysk (Artist - uncertain)
  • Creation date: Antagelig 1500-tallet
  • Object type: Print

Work info

Creation date:
Antagelig 1500-tallet
Other titles:
Vignett med munk (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Tresnitt på papir
Material:
Dimensions:
  • Height: 40 mm
  • Width: 40 mm
Acquisition:
Ervervelsesår ukjent
Inventory no.:
NG.K&H.A.14147
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Copyright:
© Uidentifisert kunstner, tysk