Profet

  • Artist: Uidentifisert kunstner, tysk (assumed certain)
  • Creation date: Antagelig 1400-tallet
  • Object type: Sculpture

Work info

Creation date:
Antagelig 1400-tallet
Other titles:
Profet (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
bemalt tre
Material:
Dimensions:
  • Height: 38.9 cm
  • Depth: 6.8 cm
  • Width: 34 cm
Keywords:
Classification:
Acquisition:
Kjøpt av Knut S. Knutsen 1930
Inventory no.:
NG.S.01188
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Copyright:
© Uidentifisert kunstner, tysk