Hu stod med skaut på hue og skinntrøye og svart stakk...

  • Artist: Hans Gude
  • Creation date: 1878
  • Object type: Drawing

Not on display

Artist/producer

Hans Gude

Visual artist, Painter

Born 1825 in Oslo, death 1903 in Berlin, Tyskland

Work info

Creation date:
1878
Other titles:
Hu stod med skaut på hue og skinntrøye og svart stakk... (NOR)
Illustrasjon til "En Tiurleg i Holleia" i P. Chr. Asbjørnsen, Norske Folke- og Huldre-Eventyr i Udvalg, Kjøbenhavn 1879 (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Penn og lavering over blyant på papir
Material:
Dimensions:
  • Width: 125 mm
  • Height: 179 mm
Keywords:
Classification:
Motif:
Motif - type:
Acquisition:
Ervervelsesopplysninger under arbeid
Inventory no.:
NG.K&H.B.07940
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Photo:
Dag Andre Ivarsøy/Ivarsøy, Dag Andre