Vi kom snart til seteren. Gutten var gått i forveien med hundene og hadde gjort opp en dyktig ild på peisen

  • Artist: Hans Gude
  • Creation date: 1878 eller 1879
  • Object type: Drawing

Artist/producer

Hans Gude

Billedkunstner, Painter

Born 1825 in Oslo, death 1903 in Berlin, Tyskland

Work info

Creation date:
1878 eller 1879
Other titles:
Vi kom snart til seteren. Gutten var gått i forveien med hundene og hadde gjort opp en dyktig ild på peisen (NOR)
Illustrasjon til "En Tiurleg i Holleia" i P. Chr. Asbjørnsen, Norske Folke- og Huldre-Eventyr i Udvalg. Kjøbenhavn 1879 (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Penn og lavering på papir
Technique:
Material:
Dimensions:
  • Width: 120 mm
  • Height: 134 mm
Keywords:
Classification:
Motif:
Acquisition:
Ervervelsesopplysninger under arbeid
Inventory no.:
NG.K&H.B.07942
Cataloguing level:
Single artwork
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Photo:
Ivarsøy, Dag Andre

"Vi kom snart til seteren. Gutten var gått i forveien med hundene og hadde gjort opp en dyktig ild på peisen" relates to: