Fanden ba først vakkert om å få slippe av stolen, og siden ble han sint og tok til å true

  • Artist: Otto Sinding
  • Creation date: 1878 eller 1879
  • Object type: Drawing

Not on display

Artist/producer

Otto Sinding

Visual artist, Painter, Illustrator

Born 1842 in Kongsberg, death 1909 in München, Tyskland

Work info

Creation date:
1878 eller 1879
Other titles:
Fanden ba først vakkert om å få slippe av stolen, og siden ble han sint og tok til å true (NOR)
Illustrasjon til "Smeden som de ikke torde slippe ind i helvede", P. Chr. Asbjörnsen og J. Moe, Folke- og Huldreeventyr, Hundreaarsudgaven, Kristiania og København 1911 (NOR)
Fanden og smeden (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Penn, blyant og lavering på papir
Material:
Dimensions:
  • Width: 233 mm
  • Height: 285 mm
Keywords:
Classification:
Motif:
Motif - type:
Acquisition:
Ervervelsesopplysninger under arbeid
Inventory no.:
NG.K&H.B.07997
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Photo:
Ivarsøy, Dag Andre/Dag Andre Ivarsøy

"Fanden ba først vakkert om å få slippe av stolen, og siden ble han sint og tok til å true" relates to: