Studie av albue og hånd

  • Artist: Sodoma (attributed to)
  • Creation date: Første halvdel av 1500-tallet
  • Object type: Drawing

Artist/producer

Sodoma

Billedkunstner

Born 1477, death 1549

Work info

Creation date:
Første halvdel av 1500-tallet
Other titles:
Studie av albue og hånd (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Rødkritt på papir
Technique:
Material:
Dimensions:
  • Width: 129 mm
  • Height: 141 mm
Keywords:
Classification:
Motif:
Acquisition:
Ervervelsesopplysninger under arbeid
Inventory no.:
NG.K&H.B.15026VERSO
Cataloguing level:
Single artwork
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Photo:
Ivarsøy, Dag Andre

"Studie av albue og hånd" relates to: