Sittende naken kvinne med barn på fanget; studier av øye

  • Artist: Baccio Bandinelli (attributed to)
  • Creation date: Antagelig mellom 1520 og 1560
  • Object type: Drawing

Artist/producer

Baccio Bandinelli

Born 1493, death 1560

Work info

Creation date:
Antagelig mellom 1520 og 1560
Other titles:
Sittende naken kvinne med barn på fanget; studier av øye (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Penn på papir
Technique:
Material:
Dimensions:
  • Height: 336 mm
  • Width: 234 mm
Keywords:
Classification:
Acquisition:
Testamentarisk gave fra Sophus Larpent, innkommet 1914
Inventory no.:
NG.K&H.B.15132VERSO
Cataloguing level:
Single artwork
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections

"Sittende naken kvinne med barn på fanget; studier av øye" relates to: