Reclining female nude seen from behind

  • Artists:

    • Ukjent kunstner, italiensk (attributed to)
    • Baccio Bandinelli (by erroneus tradition)
  • Creation date: Siste halvdel av 1500-tallet
  • Object type: Drawing

Artists/producers

Work info

Creation date:
Siste halvdel av 1500-tallet
Other titles:
Liggende kvinnelig akt sett fra ryggen (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Penn, brunt blekk og brun lavering på papir
Material:
Dimensions:
  • Height: 124 mm
  • Width: 203 mm
Keywords:
Classification:
Motif:
Acquisition:
Ervervelsesopplysninger under arbeid
Inventory no.:
NG.K&H.B.15000
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Photo:
Ivarsøy, Dag Andre