Draped Woman leaning forward

  • Artists:

    • Domenichino (by erroneus tradition)
    • Ukjent kunstner (attributed to)
  • Creation date: Siste halvdel av 1500-tallet
  • Object type: Drawing

Artists/producers

Work info

Creation date:
Siste halvdel av 1500-tallet
Other titles:
Drapert kvinne som bøyer seg fremover (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Penn, brunt blekk og brun lavering på papir
Material:
Dimensions:
  • Width: 106 mm
  • Height: 96 mm
Keywords:
Classification:
Motif:
Acquisition:
Kjøpt av Sophus Larpent 1894
Inventory no.:
NG.K&H.B.15214
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Copyright:
© Bohn, Babette, Fischer, Chris, Ukjent kunstner