Portrait of a man

  • Artist: Ukjent kunstner
  • Creation date: Mellom 1 og 100 e.Kr.
  • Object type: Head

Not on display

Work info

Creation date:
Mellom 1 og 100 e.Kr.
Other titles:
Portrett av en mann (NOR)
Kopi av original fra ca. 150 f.Kr. (NOB)
Object type:
Materials and techniques:
Finkrystallinsk lysegrå marmor
Material:
Dimensions:
  • Depth: 25.5 cm
  • Width: 20.9 cm
  • Other: 28.7 cm
  • Height: 39.1 cm
Keywords:
Classification:
Motif:
Acquisition:
Kjøpt fra Harry Fetts samling 1966
Inventory no.:
NG.S.01429
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections