Helfigur portrett av ung mann

 • Artists:

  • Ukjent kunstner (Artist - uncertain)
  • Giorgio Vasari (by tradition)
  • Rafael, hans skole (Artist - uncertain)
 • Creation date: Antagelig første halvdel av 1500-tallet
 • Object type: Drawing

Not on display

Artists/producers

Work info

Creation date:
Antagelig første halvdel av 1500-tallet
Other titles:
Helfigur portrett av ung mann (NOR)
Ung mann (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Rødkritt på papir
Material:
Dimensions:
 • Width: 103 mm
 • Height: 248 mm
Keywords:
Classification:
Motif:
Acquisition:
Kjøpt av Cathrine Dahl 1893
Inventory no.:
NG.K&H.B.15282
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Photo:
Ivarsøy, Dag Andre