Detalj av takdekorasjon

  • Artist: Uidentifisert, italiensk (attributed to)
  • Creation date: Antagelig ca. 1700
  • Object type: Drawing

Work info

Creation date:
Antagelig ca. 1700
Other titles:
Detalj av takdekorasjon (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Penn og lavering på papir
Material:
Dimensions:
  • Width: 379 mm
  • Height: 230 mm
Keywords:
Classification:
Acquisition:
Kjøpt av Cathrine Dahl 1893
Inventory no.:
NG.K&H.B.15413
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Photo:
Ivarsøy, Dag Andre
Copyright:
© Uidentifisert, italiensk