The Holy Family with St. John

  • Artist: Uidentifisert kunstner, italiensk (attributed to)
  • Creation date: Antagelig slutten av 1700-tallet
  • Object type: Drawing

Not on display

Work info

Creation date:
Antagelig slutten av 1700-tallet
Other titles:
Maria og Josef med Jesus og Johannes (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Penn og lavering på papir
Material:
Dimensions:
  • Width: 161 mm
  • Height: 217 mm
Keywords:
Classification:
Motif:
Acquisition:
Kjøpt av Cathrine Dahl 1893
Inventory no.:
NG.K&H.B.15417
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Photo:
Ivarsøy, Dag Andre