Half-draped Aphrodite

  • Artist: Ukjent kunstner
  • Creation date: Uten år
  • Object type: Sculpture

Not on display

Work info

Creation date:
Uten år
Other titles:
Halvpåkledd Afrodite Anadyomene (NOR)
Miniatyrreplikk etter senhellenistisk (ca. 150–30 f.Kr.) prototype (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Finkrystallinsk gul marmor
Material:
Dimensions:
  • Height: 15.5 cm
  • Depth: 5.3 cm
  • Width: 5.9 cm
Keywords:
Classification:
Motif:
Acquisition:
Kjøpt fra Ludvig W. Dahls samling til Skulpturmuseet 1890
Inventory no.:
NG.S.00454
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections