Female statuette, Urania UffiziKvinnestatuett, type Urania Uffizi

  • Artist: Ukjent kunstner
  • Creation date: Antoninsk (mellom 138 og 192 e.Kr.)
  • Object type: Sculpture

Not on display

Work info

Creation date:
Antoninsk (mellom 138 og 192 e.Kr.)
Other titles:
Kvinnestatuett, type Urania Uffizi (NOR)
Fri replikk etter forbilde fra 350–325 f.Kr. (NOB)
Object type:
Materials and techniques:
Fin- til mellomkrystallinsk hvitgulaktig marmor med innslutninger av meget store, hvite krystaller
Material:
Dimensions:
  • Height: 78 cm
  • Depth: 14.5 cm
  • Width: 24 cm
  • Weight: 51.5 kg
Keywords:
Classification:
Motif:
Acquisition:
Proveniens ukjent
Inventory no.:
NG.S.00584
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Photo:
Børre Høstland