Head of a woman or a child

  • Artist: Ukjent kunstner
  • Creation date: Mellom 1 og 100 e.Kr.?
  • Object type: Head

Work info

Creation date:
Mellom 1 og 100 e.Kr.?
Other titles:
Hode av en kvinne eller et barn (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Marmor, finkrystallinsk hvit og lysegrå, gul-grå patina
Material:
Dimensions:
  • Height: 9.3 cm
  • Depth: 8.7 cm
  • Width: 7.5 cm
Keywords:
Classification:
Motif:
Acquisition:
Kjøpt fra Ludwig W. Dahls samling til Skulpturmuseet 1890
Inventory no.:
NG.S.00456
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Copyright:
© Ukjent kunstner