Portrait of a man

  • Artist: Ukjent kunstner
  • Creation date: Trajansk (mellom 98 og 117 e.Kr.)
  • Object type: Head

Work info

Creation date:
Trajansk (mellom 98 og 117 e.Kr.)
Other titles:
Portrett av en mann (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Finkrystallinsk gulaktig marmor, gul patina. Antakelig gresk
Material:
Dimensions:
  • Height: 23.5 cm
  • Depth: 23 cm
  • Width: 18.1 cm
Keywords:
Classification:
Motif - type:
Acquisition:
Gave fra Christopher Paus 1918
Inventory no.:
NG.S.01011
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Copyright:
© Ukjent kunstner