Herm of Hermes

  • Artist: Ukjent kunstner
  • Creation date: Mellom 30 f.Kr. og 70 e.Kr.
  • Object type: Herm

Work info

Creation date:
Mellom 30 f.Kr. og 70 e.Kr.
Other titles:
Herme av Hermes (NOR)
Variasjon av forbilde fra 200–150 f.Kr. (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
fin- til mellomkrystallinsk hvit marmor
Material:
Dimensions:
  • Depth: 12.2 cm
  • Height: 24 cm
  • Width: 15 cm
Keywords:
Classification:
Motif:
Acquisition:
Gave fra Christopher Paus 1918
Inventory no.:
NG.S.01035
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Copyright:
© Ukjent kunstner