Double herm of Homer and

  • Artist: Ukjent kunstner
  • Creation date: Mellom 100 og 150 e.Kr.
  • Object type: Herm

Work info

Creation date:
Mellom 100 og 150 e.Kr.
Other titles:
Dobbelherme av Homer og «Sofokles III» (NOR)
Romersk verk etter greske forbilder (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Finkrystallinsk marmor med lysegrå patina
Material:
Dimensions:
  • Height: 26.3 cm
  • Width: 13.9 cm
  • Depth: 16.4 cm
Keywords:
Classification:
Motif:
Acquisition:
Kjøpt fra Trygve B. Hoffs samling 1986
Inventory no.:
NG.S.01682
Part of exhibition:
Take Liberty!, 2014
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Photo:
Teigens Fotoatelier
Copyright:
© Ukjent kunstner