Portrait of the Aristotle type

  • Artist: Ukjent kunstner
  • Creation date: Tidlig antoninsk (mellom 138 og ca. 161 e.Kr.)
  • Object type: Head

Work info

Creation date:
Tidlig antoninsk (mellom 138 og ca. 161 e.Kr.)
Other titles:
Portrett av Aristoteles-typen (NOR)
Kopi av gresk original trolig fra ca. 330–300 f.Kr. (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Finkrystallinsk lysegrå marmor
Material:
Dimensions:
  • Height: 34.5 cm
  • Other: 28.4 cm
  • Depth: 23.3 cm
  • Width: 22.7 cm
Keywords:
Classification:
Motif:
Acquisition:
Kjøpt i Roma ved Hans Peter L’Orange 1934
Inventory no.:
NG.S.01232
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Copyright:
© Ukjent kunstner