Head of a bearded man

  • Artist: Ukjent kunstner
  • Creation date: 130–300 e.Kr.
  • Object type: Head

Not on display

Work info

Creation date:
130–300 e.Kr.
Other titles:
Hode av en skjegget mann (NOR)
Trolig Lilleasia eller Egeerhavsøyene (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Hvit til lysegrå storkrystallinsk marmor
Material:
Dimensions:
  • Height: 30.3 cm
  • Depth: 10.8 cm
  • Width: 22.5 cm
Keywords:
Classification:
Motif:
Acquisition:
Gave fra Universitetet til Skulpturmuseet 1891
Inventory no.:
NG.S.00565
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections