Krukke

  • Artist: Ukjent
  • Creation date: Antagelig mellom 400 og 600
  • Object type: Krukke

Work info

Creation date:
Antagelig mellom 400 og 600
Object type:
Materials and techniques:
Dreiet, modellert og glasert stengods
Material:
Dimensions:
  • Diameter: 10.3 cm
  • Height: 6 cm
Production place:
Acquisition:
Gave 2013
Inventory no.:
NMK.2013.0035
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Design Collections
Photo:
Larsen, Frode