Krukke

  • Artists:

    • Ukjent
  • Creation date: Mellom 650 og 625 f. Kr.
  • Object type: Krukke

Work info

Creation date:
Mellom 650 og 625 f. Kr.
Object type:
Materials and techniques:
Dreid og brent leirgods, forsiringer og malte detaljer
Material:
Dimensions:
  • Height: 7 cm
  • Diameter: 3.6 cm
Acquisition:
Kjøpt 1900
Inventory no.:
OK-06270
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Stiftelsen Kunstindustrimuseet, The Design Collections
Photo:
Larsen, Frode

Related works

  • Søker ...