Bottle

  • Artists:

    • Ukjent
  • Creation date: Mellom 350 og 300 f. Kr.
  • Object type: Bottle

Work info

Creation date:
Mellom 350 og 300 f. Kr.
Object type:
Materials and techniques:
Dreid og modellert leirgods i rødfigurteknikk
Material:
Dimensions:
  • Height: 10 cm
  • Diameter: 3.2 cm
Keywords:
Acquisition:
Kjøpt 1900
Inventory no.:
OK-06244
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Stiftelsen Kunstindustrimuseet, The Design Collections
Photo:
Larsen, Frode

Related works

  • Søker ...