Krukke

  • Artists:

    • Ukjent
  • Creation date: Mellom 800 og 400 f. Kr.
  • Object type: Krukke

Not on display

Work info

Creation date:
Mellom 800 og 400 f. Kr.
Object type:
Materials and techniques:
Dreid, modellert og bemalt leirgods
Material:
Dimensions:
  • Height: 13 cm
  • Diameter: 7.5 cm
  • Width: 8.5 cm
Keywords:
Acquisition:
Kjøpt 1900
Inventory no.:
OK-06271
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Stiftelsen Kunstindustrimuseet, The Design Collections
Photo:
Larsen, Frode

Related works

  • Søker ...