To menn står bøyd over arkitektplansjer.
F.v. Joakim Skajaa, kurator i Nasjonalmuseet og Kjetil Trædal Thorsen, grunnlegger og arkitekt i Snøhetta.
Foto: Oioioi/Snøhetta, 2024

Nasjonalmuseet og design- og arkitekturfirmaet Snøhetta samarbeider om hvordan digital innovasjon kan bidra til å bevare og formidle dokumentasjon av arkitektur.

Hvordan kan ny teknologi og digitale publiseringsmetoder bidra til å formidle arkitektur og gjøre historisk dokumentasjon tilgjengelig for et bredt publikum?

Kan kunstig intelligens øke interessen for og kunnskapen om bygningene som omgir oss?

Disse spørsmålene danner grunnlaget for prosjektet «Biblioteket i Alexandria: Åpent arkiv – digital bevaring og formidling av arkitektur», initiert og drevet av Nasjonalmuseets team arkitektur og Snøhetta.

Innovasjon og digital teknologi

Unge kvinner poserer og tar selfie foran «Biblioteket i Alexandria» i Egypt.
«Biblioteket i Alexandria»
Foto: Oioioi/Snøhetta, 2024

Gjennom dette innovasjonsprosjektet ønsker Nasjonalmuseet og Snøhetta å undersøke ulike muligheter for å bevare og tilgjengeliggjøre arkitektonisk arv ved hjelp av digital teknologi. Det historiske materialet som brukes som pilot, omfatter både analogt og digitalt skapte artefakter knyttet til «Biblioteket i Alexandria» i Egypt, Snøhettas første store prosjekt som startet i 1989. Hoveddelen av materialet er fra prosjekteringsprosessen og hentes fra Snøhettas arkiver. I tillegg kommer materiale skapt av andre opphavsmenn i ulike kontekster, og som har ulikt eierskap.

For å få fram ideer til nye løsninger, vil vi jobbe tverrfaglig i workshoper, på tvers av sektorer og med relevant ny teknologi. Metoden – og resultatet - vil sannsynligvis utfordre etablerte praksiser hos arkitektfirmaer og i arkiver og museer. Målet er å utvikle ideer rettet både mot arkiv- og museumsfeltet, men ikke minst mot dagens privatpraktiserende arkitekter og designere, også internasjonalt.

Relevante prosjekter

Innspill og ideer hentes fra relevante prosjekter i regi av de private teknologifirmaene Piql, Made by ON og Opening Hours og arkitektfirmaene MVRDV og Norman Foster Foundation. Arkitekturutdanningen er representert med Technical University Delft, og de offentlige arkiv- og museumsinstitusjonene Nationalmuseum, Stockholm, MoMA, New York, Nasjonalmuseet, Oslo og Arkivverket i Norge.

Resultatene av prosjektet blir presentert på et åpent seminar senhøsten 2024.

Prosjektgruppe
Birgitte Sauge, prosjektleder for innovasjonsprosjektet og seniorkurator, Nasjonalmuseet 
Joakim Skajaa, kurator, Nasjonalmuseet
Martin Gran, partner, Snøhetta

Innovasjonsprosjektet er finansiert av Arkivverket gjennom satsningen kalt Arkivspira.