Portør-hytta, møbleringsplan

  • Kunstner: Knut Knutsen (Arkitekt)
  • Datering: Antagelig 1949
  • Betegnelse: Møbleringsplan

Ikke utstilt

Om verket

Denne tegningen – og den oppførte hytta – er nær blitt ikonisk i norsk arkitekturhistorie og lik et manifest over Knut Knutsens arkitektursyn fra omkring 1940 og framover. Som et argument mot modernismens universelle og industrielle karakter, søkte Knutsen å økonomisere med verdens ressurser og la arkitekturen harmonere med naturen.

Knutsen tegnet og oppførte den lille hytta for seg og sin familie. Den består at to hovedkropper som er forbundet med et hellelagt overdekket uteareal. Den ene, mest rektangulære delen har soverom med adkomst fra en svalgang, mens den andre utgjør oppholdsrommet der en natursteinspeis dominerer. Mange intime steder ute og inne innbyr til å sove, lese, leke og arbeide.

Hytta er lagt så hensynsfullt i terrenget at den nesten er usynlig. Tomtas svaberg fikk dirigere planløsningens etter hvert kjente geometri. Takenes bratte vinkler, kledd med beisede bord, tar opp former fra de omkringliggende knausene. Til tross for hyttas hjemmesnekrede og hippie-aktige preg, er den grundig planlagt med målet om å unngå å følge en «stil». Via Knutsens karakteristiske frihånd, viser tegningen alt fra veggfast innredning, tekstilenes stofflighet, filleryenes stripemønster og jærstoler og oljelamper. Et pussig innslag er triangelet med påskriften «PLING PLING», som kan antyde Knutsens interesse for østlig filosofi.

Knutsens holdning om en regional og stedbunden arkitektur som tok hensyn til naturen, er stadig aktuell i debatten om bærekraftig utvikling.

Tekst: Nina Berre

Fra "Høydepunkter. Arkitektur", Nasjonalmuseet 2016, ISBN 978-82-8154-118-4

Kunstner/produsent

Knut Knutsen

Arkitekt

Født 03.12.1903 i Oslo, død 09.07.1969 i Portør

Verket er fra

Verksinfo

Datering:
Antagelig 1949
Betegnelse:
Materiale og teknikk:
Penn på transparentpapir
Teknikk:
Materiale:
Mål:
  • 310 x 550 mm
Klassifikasjon:
Motiv:
Motiv - sted:
Ervervelse:
Gave til Norsk Arkitketurmuseum 1995
Inventarnr.:
NAMT.kkn618.001
Registreringsnivå:
Enkeltobjekt
Eier og samling:
Stiftelsen Arkitekturmuseet, Arkitektursamlingene
Foto:
Børre Høstland
Opphavsrett:
© Knutsen, Knut