Stetind i tåke

  • Kunstner: Peder Balke
  • Datering: 1864
  • Betegnelse: Maleri

Utstilt i: Rom 043 Samlingspresentasjonen - Naturens kraft

Om verket

De dramatiske, bratte og utilgjengelige fjellformasjonene langs Nord-Norges kyst imponerte Peder Balke da han gjorde sin første lange reise nordover i landet i 1832. I Stetind i tåke framstår den spisse fjelltoppen nærmest som et spir, der den i all sin prakt ruver over de rolige bølgene som skyller innover stranden. Balke har plassert fjellet midt i komposisjonen, horisontlinjen ligger forholdsvis lavt og i mellomsjiktet dominerer et grått tåkebelte.

Mennesket er også til stede i komposisjonen; to båter er ute i blåsten, og på en steinknaus står en liten gruppe mennesker og ser ut over havet. Dette gir oss en slags målestokk for menneskets forhold til naturkreftene, den romantiske tradisjonen tro. Fravær av detaljer, Balkes karakteristiske teknikk og fargepalett samt bildets format understreker komposisjonens dramatiske holdning.

Fjellet Stetind som motiv vendte Balke tilbake til ved flere anledninger og over flere tiår. I Nasjonalmuseets eie finnes også to mindre varianter. Stetind-motivet er beslektet med de delvis dramatiske landskapsmotivene i de 26 skissene Balke solgte til ”Skandinavia-vennen” kong Ludvig Filip av Frankrike, og som i dag befinner seg i Louvre.

I tillegg til å være en produktiv kunstner, viste også Balke et sterkt sosialt engasjement. Dette gjorde seg utslag blant annet i hans ”Balkeby”, et boligområde for arbeidere han lot oppføre på sin eiendom i Christiania.

Tekst: Ellen J. Lerberg

Fra "Høydepunkter. Kunst fra antikken til 1945", Nasjonalmuseet 2014, ISBN 978-82-8154-084-2

Kunstner/produsent

Peder Balke

Billedkunstner

Født 1804 i Helgøya, Nes i Hedmark, død 1887 i Kristiania, Oslo

Verksinfo