Time Lines

  • Kunstner: Runa Islam
  • Datering: 2005
  • Betegnelse: Film

Om verket

Helt siden Runa Islams tidlige eksperimenter med film og video i 1990-årene, har filmens språk og magi stått i sentrum for hennes kunstneriske arbeid. Karakteristisk for Islam, som er født i Bangladesh, men bor og arbeider i London, er at hun anvender sofistikerte metoder for å skape motstridende og kryssende fortellinger. Hun utforsker filmens narrative aspekter og dets steds- og tidsproblematikk, med klangbunn i før- og etterkrigstidens avantgarde-film. Hennes intense føringer med hensyn til det estetiske i fargenyanser, lys, kameraføring og dramaturgi, spisser vår oppmerksomhet mot filmen som kunstnerisk uttrykk.

Time Lines er en 35 mm filmprojeksjon med lyd og bilder hentet fra taubanen Montjuïc i Barcelona. Filmen dveler ved taubanen og dens glidende ferd gjennom luften samt ved to andre kinetiske arkitektoniske motiver; en kran som kan dreie 360 grader og et roterende fly fra en fornøyelsespark på andre siden av byen. Menneskene i taubanen og kranen bærer klær fra 1920-årene. Disse motivene skildrer moderniteten på begynnelsen av 1900-tallet. Taubanen kan betraktes som en metafor for tiden i seg selv og dens bevegelse. På den annen side skifter også Time Lines tidsbilder. Vi ser sammenfletninger av ulike tider (før og etter Franco), og betrakteren inviteres til selv å fortolke de motstridende tids- og stedsbilder.

Tekst: Eva Klerck Gange

Fra "Høydepunkter. Kunst fra 1945 til i dag", Nasjonalmuseet 2015, ISBN 978-82-8154-101-6

Kunstner/produsent

Runa Islam

Født 1970

Verksinfo

Datering:
2005
Andre titler:
Time Lines (ENG)
Betegnelse:
Materiale og teknikk:
Film 35 mm
Teknikk:
Materiale:
Mål:
  • 17:05 min
  • Varighet: 17,05 min
Opplag:
  • 2/3
Emneord:
Klassifikasjon:
Ervervelse:
Kjøpt 2007
Inventarnr.:
NMK.2006.0013
Registreringsnivå:
Enkeltobjekt
Eier og samling:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Billedkunstsamlingene
Foto:
Anne Hansteen
Opphavsrett:
© Islam, Runa/BONO