Søylerommet - andre utstilling arbeidstittelSøylerommet romtittel

  • Utstilling
  • Datering: 3. november 2023–31. desember 2024

Visningssted:
Nasjonalmuseet

Visningssteder

  • A

    Vestbanen, Oslo (fylke)