Brukskunst var «brukbare og kunstnerisk vakre gjenstander». Betegnelsen kom delvis til å erstatte kunstindustribegrepet utover i 1900-årene, særlig etter at Foreningen Brukskunst ble startet i 1918. Brukskunst ble raskt et moteord, på samme måte som design er i dag. Begrepet omfattet både industrifremstilte gjenstander og kunsthåndverk. Fra 1970-årene fikk ordet en negativ klang i kunsthåndverkskretser.