Kunstindustri kommer fra det engelske ordet «art-industry», som skulle forbinde kunst og industri under industrialismens fremvekst. «Kunstnere til industrien» var parolen, og mange av de tidlige formgiverne var kunstnere eller arkitekter. Kunstindustrien omfattet på 1800-tallet både design, kunsthåndverk og husflid, men kom etter hvert til å begrense seg til de såkalte mykere industrigrenene hvor håndverket har en viss betydning, som for eksempel innen glassverk, gullsmedverksteder, porselensfabrikker, møbel- og tekstilindustrien.