Design er et engelsk ord som betyr formgivning i bred forstand. Det kan derfor omfatte alle de aktuelle begrepene kunsthåndverk, kunstindustri, brukskunst og industridesign. Design blir definert som utformingen av produkter og tjenester som har en god form i samsvar med funksjon, men handler også om kommunikasjon, egenart og identitet.