Industridesign kommer av det engelske uttrykket «industrially produced design» – noe som har som formål å høyne kvaliteten på industrifremstilte produkter og systemer. Et samspill mellom estetikk, ergonomi, teknologi, økologi og økonomi skal utgjøre en helhet til beste for bruker og produsent. I industridesign vektlegges praktiske og funksjonelle egenskaper ved produktet. Relasjonen mellom form, produksjonsprosesser, økonomi, materiale og bruk er også viktig.