Art déco fekk namn etter Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes i Paris i 1925. Denne stilen henta inspirasjon frå mellom anna orientalsk, egyptisk og nyklassisistisk kunst, og smeltet det sammen med modernismens strenge og geometriske linjespill. Stilen kan karakteriserast som dekorativ og luksusprega, og ble for det meste en motestil som i mindre grad vektla modernismens demokratiske idealer.