Verkslisten vil bli publisert snart. Av 400 000 verk er ca. 6 500 kunstverk stilt ut i museet. Hvilke verk som er stilt ut i Samlingspresentasjonen kan endres over tid.