Museets barnevogner til utlån kan brukes i utstillingene i museet. Egne barnevogner må parkeres. Kontakt museumsvertene for å låne en vogn.

Stelle- og ammerom er lokalisert ved publikumsgarderobene i - 1 etasje.

Det er godt med sittemøbler i utstillingene, i tillegg til egne hvile- og pausearealer.