Publikumsarealene i det nye Nasjonalmuseet har god akustikk. Bemannede skranker og flere møte- og formidlingsrom for publikum har teleslynge.

Skiltene er utformet med hensyn til god lesbarhet for alle. Det er også punktskrift på flere skilt.

Besøkende med førerhund er selvsagt velkomne.

Museumsguide-appen er utviklet for å øke tilgjengeligheten til kunsten og gjøre det enklere å navigere i det nye museumsbygget. Appen byr på muligheten til å oppleve mye av innholdet i det nye museet gjennom lyd. Det er synstolkning av 21 verk og 92 samtalekort plassert i benker i samlingspresentasjonen. 21 av lydfortellingene er også laget med tegnspråk. 

Appen bruker tilgjengelighetsinnstillinger slik de er innstillt på din enhet.