Kveldsfoto av det nye Nasjonalmuseet
Det nye Nasjonalmuseet.
Foto: Nasjonalmuseet Ina Wesenberg

Nasjonalmuseet skal være for alle. Vi jobber med universell utforming og skreddersydde tjenester for å sikre at våre museumsbygg og tilbud er tilgjengelig for flest mulig.

Tilgjengelighetserklæring for nettsted

Virksomheter i offentlig sektor er pålagt å ha en tilgjengelighetserklæring. Den viser om nettstedet fyller de lovpålagte WCAG-suksesskriteriene. Tilgjengelighetserklæringen gjelder Nasjonalmuseets nettsted, nettbutikk og billettløsning.

Tilgjengelighetserklæring for nettsted (bokmål)

Tilgjengeligheitserklæring for nettstad (nynorsk)

Du kan justere skriftstørrelsen på våre nettsider. Hold inne CTRL-tasten og trykk + (pluss) eller - (minus) på tastaturet, eller juster med din pekeenhet.