Girjegumpi. Samisk arkitekturbibliotek.
Foto: Nasjonalmuseet/ Ina Wesenberg

Utsolgt

Vi følger de gjeldende retningslinjene for smittevern for å gi deg et trygt besøk. Husk munnbind og en meters avstand.

Les mer om hvilke regler som gjelder her

Kveldens to foredrag undersøker på helt ulikt vis det samiske i norsk kunst- og arkitekturhistorie. Monica Grini undersøker hvordan det samiske har blitt ekskludert fra et nasjonalt narrativ, mens Martin Braathen undersøker et arkitektonisk fenomen i Sápmi i lys av internasjonal arkitekturhistorie.

Adolph Tidemand, «Fanatikerne». Mellom 1865–1866.
Foto: Nasjonalmuseet

Kl. 17.30
Samisk kunst og norsk kunsthistorie: Delvise forbindelser

Velkommen til foredrag av Monica Grini, førstelektor i medie- og dokumentasjonsvitenskap ved Universitetet i Tromsø.

Monica Grinis banebrytende doktorgradsarbeid «Samisk kunst i norsk kunsthistorie: Historiografiske riss», blir høsten 2021 utgitt som bok med tittelen «Samisk kunst og norsk kunsthistorie: Delvise forbindelser».

Joar Nango: «Sámi shelters», 2009-2015. Nordnorsk kunstmuseum.
Foto: Nasjonalmuseet/ Ina Wesenberg.

Kl. 18.15
Apropos kjempelavvo

Foredrag ved seniorkurator Martin Braathen, Nasjonalmuseet.

Joar Nango bruker begrepet «kjempelavvúsyndromet» om de mange institusjonsbygningene i Sápmi som refererer til reingjeterteltet lavvú i formen. Dette foredraget setter bruken av lavvo som arkitektonisk motiv inn i en internasjonal, arkitekturhistorisk sammenheng.