Mann på motorsykkel, på 1930-tallet.
Fra Ola Mørk Sandviks fotoalbum.

Ingen skole har hatt større innflytelse på designere, arkitekter, kunstnere, ja selve ideen om hva en kunstutdannelse bør være, enn Bauhaus.

Den norske arkitekten Ola Mørk Sandvik (1911–1993) studerte ved Bauhaus-skolen i Dessau og deretter ett år ved Bauhaus Berlin, mellom 1931 og 1933. I Nasjonalmuseet - Arkitektur kan du nå se en liten utstilling med Sandviks fotoalbum, dokumenter og brev fra denne perioden. Som en slags billeddagbok gir albumet en personlig skildring av livet ved skolen.

I 2019 – midt i hundreårsjubileet for åpningen av Bauhaus-skolen – ga Sandviks sønn albumet og dokumentene i gave til Nasjonalmuseet. Nå vises noe av dette originalmaterialet for første gang i en utstilling.

Nye relasjoner

Sandvik ble godt kjent med både studenter og viktige lærere ved Bauhausskolen, som Mies van der Rohe, Otti Berger, Michael van Beuren, György Kepes, Anni Albers, Josef Albers, Bertrand Goldberg og familien Feininger. Private brev gir et unikt innblikk i Sandviks relasjon med noen av dem – også lenge etter at skolen var nedlagt.

Den lille utstillingen belyser også nazistenes stenging av Bauhaus, og viser den kritiske mediedekningen av denne i Norge.

Vi bygger flate tak og det kaller de unasjonalt

– Sandviks kommentar i et intervju med Aftenposten da han kom tilbake til Oslo våren 1932, etter at skolen var stengt.

Kontakt