Utstilling

Oslo arkitekturtriennale 2022

Denne høsten blir Nasjonalmuseet – Arkitektur forvandlet til et skeivt og lekent sted.

barn og voksne inne i et telt av farger og tekstiler

Velkommen inn i en installasjon og utstilling som handler om både fellesskap og utenforskap! 

Hva slags betydning har felleskap i skeive miljøer? Hvordan har ideer om fellesskap preget arkitektur og byutvikling? Hva er det som får oss til å føle oss trygge i et rom? Kan arkitekturen bidra til å skape relasjoner til andre? 

Oslo arkitekturtriennale er Nordens største arkitekturfestival og har blitt arrangert siden 2000. I 2022 setter triennalen fokus på nabolaget som et sted for fellesskap. 

Fellesskap og utenforskap

Nasjonalmuseet er en av Oslo arkitekturtriennales hovedsamarbeidspartnere. Museets bidrag vil handle om fellesskap og utenforskap. Den ene delen av utstillingen vil vise eksempler fra de siste 70 årene på hvordan ideer om fellesskap har preget arkitektur og byutvikling. Hvem har blitt inkludert og hvem har blitt ekskludert? Hvordan ser byutviklingen ut fra skeive, feministiske og andre marginaliserte perspektiver?

Etterkrigstidens boligbygging dreide seg i hovedsak om å huse og verne om kjernefamilien. Først utover 1960- og 70-tallet begynte en å tenke mer inkluderende og variert. Selegrend Hesthaugen utenfor Bergen er et eksempel på et prosjekt der det ikke lenger var kjernefamilien som skulle stå i sentrum. En tredjedel av boligene skulle reserveres «boligmessig vanskeligstilte» grupper.

tegning av rekkehus
Selegrend rekkehusområde, Cubus, mellom 1972 og 1980.
Foto: Nasjonalmuseet
kvinner på gulvet tegner på et stort papir
"Women’s environmental fantasy drawings workshop" ble organisert flere steder i USA på 1970-tallet av arkitekten Phyllis Birkby. © Smith College Special Collections, MA.

Feministisk perspektiv

Byer blir i stor grad designet for biler og for menn, lød kritikken gjennom 70- og 80-tallet. Utstillingen vil vise eksempler på det feministiske perspektivet gjennom videomateriale, tegninger og arkivmaterialer. Blant annet fra arkitekt og forkjemper for lesbiskes rettigheter Phyllis Birkby. På 1970-tallet reiste Birkby rundt i USA og holdt Womens Environmental Fantasy Workshops for å hjelpe kvinner til å utforske hvordan arkitektur kunne sett ut dersom det ble tatt større hensyn til kvinners behov. Birkby besøkte også Norge. 

MYCKET lover en installasjon som gjør museet skeivt

Som den andre delen av utstillingen har Nasjonalmuseet invitert det svenske kunst- og arkitekturkollektivet MYCKET til å lage en installasjon som vil forvandle deler av Nasjonalmuseet – Arkitektur til et skeivt og lekent sted.

Tre mennesker
MYCKET: Fra venstre: Katarina Bonnevier, Thérèse Kristiansson, Mariana Alves Silva.
Foto: Myra Wippler. Courtesy of MYCKET.

Betydningen av felleskap har vært særlig viktig i skeive miljøer. For MYCKET er ideen om felleskap, det å finne sitt «community», noe som kan knyttes til en tid, et sted og en arkitektur. Med utgangspunkt i egne erfaringer og forskning på skeive rom og skeiv nattklubbarkitektur har gruppen de siste ti årene arbeidet med å skape lekne og interaktive verk og klubbkonsepter.

Vi jobber for å øke bevisstheten om hvordan arkitektur og design kan støtte opp under forskjeller og skape en mer tolerant verden hvor det er plass til alle.

MYCKET

Når utstillingen åpner vil du få oppleve en interaktiv installasjon som vil by på en reise inn i MYCKETs univers. Med en ide om at arkitektur er noe som skal brukes for å støtte opp under mangfold, forme fellesskap, og skape en verden hvor det er plass til alle, er dette en installasjon som vil ønske alle velkommen!

Fargerikt telt
MYCKET er kjent for sine fargerike og inkluderende installasjoner. “Dream Castles,” La Capella, Barcelona, 2018.
Foto: Pep Herrero. Courtesy of MYCKET.

Skeivt kulturår 2022

Hender i regnebuefarger som viser ulike tegn
Skeivt kulturår 2022. Illustrasjon: Metric

I tillegg til å være en del av Oslo arkitekturtriennale vil utstillingen og de tilhørende arrangementene også være en del av museets feiring av Skeivt kulturår