Omslagstegning. Skogtroll
Theodor Kittelsen, «Skogtroll», ant. 1906
Foto: Nasjonalmuseet / Jacques Lathion
  • 11. juni–30. desember 2022
  • Nasjonalmuseet
  • Familievennlig

Utstillingen viser et utvalg av Erik Werenskiolds og Theodor Kittelsens tegninger som ble laget til de norske folkeeventyrene for nesten 150 år siden. Peter Christen Asbjørnsen og Jørgen Moe samlet inn og skrev ned disse eventyrene som bygger på muntlig fortellertradisjon. Arbeidet ble viktig i den norske nasjonsbyggingen. Werenskiolds og Kittelsens tegninger ble trykt i de første illustrerte eventyrbøkene for barn i Norge, og utgitt på et nordisk forlag i København i 1879–87.

Visste du at Asbjørnsen syntes at noen av Kittelsens trolltegninger var altfor skumle for barn? Kunstneren fikk klar beskjed om å tegne flere av trollene på nytt. I utstillingen får du se eksempel på dette fra eventyret om «Askeladden som kappåt med trollet».

I museets samling er det nærmere 500 eventyrtegninger. De utgjør en sentral del av den norske kulturarven. Mange av tegningene er lysømfintlige og stilles derfor sjelden ut. 

Utstillingen er spesielt tilrettelagt for barn og familier. Her møter du Askeladden, prinsesser, skumle troll og eventyrlige dyr.