Sittende naken ung mann som peker mot himmelen

  • Artists:

    • Francesco Salviati (by erroneus tradition)
    • Ukjent kunstner, italiensk (Artist - uncertain)
  • Creation date: Antagelig 1600-tallet
  • Object type: Drawing

Artists/producers

Work info

Creation date:
Antagelig 1600-tallet
Other titles:
Sittende naken ung mann som peker mot himmelen (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Penn, lavering, sortkritt og rødkritt på papir
Material:
Dimensions:
  • Width: 180 mm
  • Height: 265 mm
Keywords:
Classification:
Motif:
Acquisition:
Kjøpt fra Siegwald Dahls dødsbo 1903
Inventory no.:
NG.K&H.B.15317
Cataloguing level:
Single artwork
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Photo:
Ivarsøy, Dag Andre